Inschrijvingen

Het lidgeld bedraagt €45. Wanneer uw kind is ingeschreven en het lidgeld betaald is, is uw kind verzekerd voor eventuele ongevallen. Daarnaast krijgt iedereen ook een super coole chiro tshirt en elke zondag een gratis drankje aangeboden.

Het inschrijvingsgeld wordt gestort op de rekening van de Chiro met als vermelding:

lidgeld 2017 - 2018 + de na(a)m(en) van uw kind(eren)

Rekeningnummer Chiro Holsbeek-Plein: BE95 7340 2243 1358